Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ tại TP. HCM - Center for Foreign Affairs and Languages Training in HCMC (CEFALT) - được thành lập theo Quyết định số 1797/QĐ ngày 13-12-1997 của Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, có chức năng cập nhật kiến thức về quan hệ quốc tế; bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại; nâng cao trình độ ngoại ngữ (Anh văn và Trung văn) cho công chức và các đối tượng có nhu cầu.
Khóa tiếng Anh tiểu học quốc tế (21/03/2015)
Khóa học Anh văn mới 1.15 (16/03/2015)
Khóa học Trung văn mới 1.15 (16/03/2015)
Khóa Anh văn Thiếu nhi và Thiếu niên 3a.15 (21-03-2015)
Trang facebook của CEFALT
© 2006 CEFALT