Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ tại TP. HCM - Center for Foreign Affairs and Languages Training in HCMC (CEFALT) - được thành lập theo Quyết định số 1797/QĐ ngày 13-12-1997 của Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, có chức năng cập nhật kiến thức về quan hệ quốc tế; bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại; nâng cao trình độ ngoại ngữ (Anh văn và Trung văn) cho công chức và các đối tượng có nhu cầu.
Lễ bế giảng lớp Anh văn thiếu nhi khóa hè năm 2014
Khóa học Anh văn Thiếu nhi 2a.14 (20-9-2014)
Khóa học Trung văn 4.14 (15-9-2014)
Khóa học Anh văn mới 4.14 (15/9/2014)
Trang facebook của CEFALT
© 2006 CEFALT