Lịch khai giảng

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP NĂM 2022 -2023

Khóa

Ngày khai giảng

Ngày bế giảng

Nghỉ Lễ, Tết

6.21

18/12/2021

27/04/2022

 • Noel: 24 - 25/12/2021
 • Tết Dương lịch: 01 - 03/1/2022
 • Tết Nguyên Đán: từ 26/1 – 11/2/2022

1.22

28/2/2022

19/6/2022

 • Nghỉ Lễ Giỗ tổ: 10 - 11/4/2022
 • Nghỉ Lễ 30-4: từ 30/4 - 03/5/2022

2.22

04/4/2022

31/7/2022

 • Nghỉ Lễ Giỗ tổ: 10 - 11/4/2022
 • Nghỉ Lễ 30-4: từ 30/4 - 03/5/2022

3.22

16/5/2022

18/9/2022

 • Lễ Quốc khánh: 02 - 04/9/2022

4.22

27/6/2022 04/10/2022
 • Lễ Quốc khánh: 02 - 04/9/2022
5.22 18/7/2022 30/10/2023
 • Lễ Quốc khánh: 02 - 04/9/2022
6.22 08/8/2022 27/11/2023
 • Lễ Quốc khánh: 02 - 04/9/2022
7.22 29/8/2022 11/12/2022
 • Lễ Quốc khánh: 02 - 04/9/2022
8.22 26/9/2022 05/2/2023
 • Noel: 24 - 25/12/2022
 • Tết Dương lịch: 01 - 02/1/2023
 • Tết Nguyên Đán: 16/1 – 30/1/2023
9.22 17/10/2022 26/2/2023
 • Noel: 24 - 25/12/2022
 • Tết Dương lịch: 01 - 02/1/2023
 • Tết Nguyên Đán: 16/1 – 30/1/2023
10.22 07/11/2022 19/3/2023
 • Noel: 24 - 25/12/2022
 • Tết Dương lịch: 01 - 02/1/2023
 • Tết Nguyên Đán: 16/1 – 30/1/2023
11.22 12/12/2022 23/4/2023
 • Noel: 24 - 25/12/2022
 • Tết Dương lịch: 01 - 02/1/2023
 • Tết Nguyên Đán: 16/1 – 30/1/2023

 

TƯ VẤN KHÓA HỌC